Alohins Webz

Personvernerklæring


 1. Mål

Denne erklæringen gjelder for all behandling av personopplysninger som utføres av Alohins Webz og har som mål å informere brukeren om hvordan Alohins Webz utfører behandling av personopplysninger (inkludert detaljer om den typen personopplysninger som samles inn og formålet med behandlingen) og om brukerens rettigheter i forbindelse med personopplysningene sine.

 1. Kontakt – Hvordan komme i kontakt

Ved spørsmål om personvernerklæringen, kan brukeren kontakte Alohins Webz på følgende måter:

 • Hovedkontorets adresse: Granveien 6, Rissa 7100
 • Kontaktens telefonnummer er: +4746647851

Brukeren kan kommunisere direkte med Alohins Webz ved å skrive til en av de oppgitte adressene eller ved å sende en e-post til adressen: olegdcpv@gmail.com I tillegg er informasjon om ansvarlig for behandling av personopplysninger oppført nedenfor:

 • Selskapsnavn: Alohins Webz
 • Juridisk identifikasjon: Alohins Webz
 • Adresse: Granveien 6, Rissa 7100
 • E-post: olegdcpv@gmail.com
 1. Behandlingsidentifisering – Hvordan vi samler inn personopplysninger

I samsvar med gjeldende regler om beskyttelse av personopplysninger, mer spesifikt:

 • Forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Europarådet, datert 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av disse dataene (heretter kalt «GDPR»),

Alohins Webz samler inn personopplysninger når brukeren:

 • (i). fullfører skjemaer på kirkekonserter.com (‘Site’)
 • (ii). abonnerer på nyhetsbrev
 • (iii). svarer på en meningsmåling eller sender inn et skjema på nettet
 • (iv). sender inn et utfylt papirskjema
 • (v). sender en e-post eller kommuniserer per telefon, som deretter lastes inn i de tilknyttede skjemaene
 1. Innhentede personopplysninger – Hvilke personopplysninger vi samler inn

Alohins Webz samler inn informasjon når noen besøker nettstedet deres, og hovedsakelig ved utfylling av deres registreringsskjemaer.

Følgende opplysninger samles inn: fullt navn og e-post.

Som regel når det bes om personopplysninger for å bruke en tjeneste eller få tilgang til diverse innhold, vil det ikke være obligatorisk å oppgi dette, med unntak av tilfeller der det spesifikt angis at det er opplysninger som kreves for å kunne tilby tjenesten. I dette tilfellet står brukeren fritt til å velge å la være å registrere seg og/eller å la være å inngå en tjenesteavtale.

Brukeren erklærer og garanterer at all informasjon som oppgis er korrekt og nøyaktig og forplikter seg til å holde informasjonen oppdatert. Endringer kan sendes inn til personvernombudet eller til adressen som er oppgitt i punkt 2 nedenfor.

På samme måte erkjenner brukeren at opplysninger som kreves av Alohins Webz er nødvendige, hensiktsmessige og forholdsmessige for å oppfylle formålene uttrykt i punkt 5 nedenfor, som ellers ville være umulig å oppfylle hvis ikke disse opplysningene ble gitt.

Eventuelt falske eller uriktige utsagn som oppstår som følge av informasjon og opplysninger som er gitt, samt eventuelle skader som slik informasjon kan forårsake, vil være brukerens ansvar.

 1. Formål – Hva vi bruker personopplysninger til

Personopplysninger som er forespurt av brukeren, skal brukes til følgende formål:

 • For å yte tjenesten vår og oppfylle forespørslene dine. Vi bruker informasjonen din til å tilby og vedlikeholde tjenesten vår, for å behandle og oppfylle forespørslene dine, for å kommunisere med deg om din bruk av tjenesten vår eller endringer i tjenesten vår, for å svare på dine henvendelser og for andre kundeservice- og forretningsadministrasjonsformål. For eksempel, når du melder deg på et nyhetsbrev, kan vi bruke din personlige informasjon til å levere det nyhetsbrevet til deg.
 • Identifikasjons- og autentiseringsformål. Vi kan bruke informasjonen din til identifikasjon og autentiseringsformål. For eksempel, når du skriver inn påloggings-ID og passord for kontoen din for å gå inn i en av våre registrerings- eller påloggingsportaler, bruker vi påloggingsinformasjonen din til å autentisere identiteten din.
 • Personalisering. Vi bruker informasjonen din til å skreddersy innholdet og informasjonen som vi kan sende eller vise til deg, for å tilby plasseringstilpasning og personlig hjelp og instruksjoner, og for ellers å tilpasse opplevelsen din mens du bruker tjenesten. Hvis du for eksempel lar oss samle inn geolokaliseringsdata, bruker vi denne informasjonen til å levere innhold som er rundt din spesifikke plassering og identifisere bedriftsplassering/oppføringer rundt stedet ditt.
 • Markedsføring og reklameformål. Vi kan bruke informasjonen din til å sende deg nyheter og nyhetsbrev, arrangementsoppdateringer og for å kommunisere med deg om nye funksjoner, tilbud, arrangementer eller produkter, eller for på annen måte å kontakte deg om informasjon vi tror kan være av interesse for deg. Vi kan også bruke informasjonen din til å vise annonser til deg på nettstedet vårt (inkludert for å selge annonseplass på tjenesten) og på andre ikke-tilknyttede nettsteder og tjenester.
 • Forskning og rapportering. Vi kan bruke informasjonen din til å administrere spørreundersøkelser og spørreskjemaer (online og offline) for forsknings- og rapporteringsformål for å hjelpe oss bedre å betjene enkeltpersoner ved å lære mer om deres behov og kvaliteten på produktene, tjenestene og pedagogisk informasjon vi tilbyr. Undersøkelsessvarene kan brukes til å bestemme effektiviteten til tjenesten vår, ulike typer kommunikasjon, reklamekampanjer og/eller reklameaktiviteter.
 • Kombinere informasjon. Vi (og våre tredjeparts forretningspartnere på våre vegne) kan slå sammen, blande sammen eller på annen måte kombinere informasjon, inkludert din personlige informasjon, for å fremme formålene beskrevet ovenfor.
 • For å overholde juridiske forpliktelser. Vi kan bruke informasjonen din til å overholde våre juridiske forpliktelser eller for å utøve eller forsvare rettighetene våre eller rettighetene til en tredjepart, inkludert å overholde forespørsler fra rettshåndhevelse eller myndighetsmyndigheter og delta i samsvarsrevisjon.

– For å beskytte oss og andre. Vi kan bruke informasjonen din der vi mener det er nødvendig for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak angående mistenkte eller faktiske ulovlige aktiviteter, svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til en person eller for på annen måte å håndheve disse retningslinjene, våre vilkår og betingelser, og integriteten til tjenesten.

 • Avidentifiserte data. Vi kan også avidentifisere eller anonymisere dataene dine på en slik måte at du ikke med rimelighet kan identifiseres på nytt av oss eller en annen part, og vi kan bruke disse avidentifiserte dataene til ethvert formål som er tillatt i henhold til gjeldende lov. I den grad vi avidentifiserer data som opprinnelig er basert på personlig informasjon, vil vi vedlikeholde og bruke slike data i avidentifisert form og vil ikke forsøke å reidentifisere dataene.

Opplysningene som behandles vil ikke bli brukt til noe annet eller uforenelig formål enn de som er nevnt ovenfor og som ga grunnlag for innsamlingen. Uten å avgrense det ovennevnte, bemerkes det at de registrerte opplysningene kan brukes, i tillegg til de formålene som de var eksplisitt innsamlet for, til formål å generere statistikk, håndtering av hendelser eller markedsundersøkelser. Imidlertid, dersom personopplysninger behandles for et annet formål enn det som eksplisitt ble spesifisert ved innsamling av disse opplysningene, vil Alohins Webz utføre en kompatibilitetsanalyse i samsvar med gjeldende regelverk. Behandlingen vil kun bli godkjent dersom det opprinnelige formålet er kompatibelt med det nye formålet, eller det er tillatt i henhold til et uavhengig juridisk grunnlag. I disse tilfellene vil brukeren bli informert om endringer i formålet eller den juridiske begrunnelsen for behandlingen av brukerens opplysninger. Vi minner brukeren på at brukeren kan motsi sending av kommersiell kommunikasjon (avmelding) og stoppe mottak av e-post fra Alohins Webz, som vil avslutte så snart som mulig etter å ha mottatt slik kommunikasjon. For dette formålet kan brukeren sende en e-post til adressen som er angitt i punkt 2, et brev adressert til adressen som er angitt i punkt 2, eller følge avmeldingsinstruksjonene som er beskrevet i bunnen av hver e-post fra Alohins Webz.

 1. Hvordan vi bruker informasjonen din

Vi bruker informasjonen som vi samler inn om deg til følgende formål:

 • Oppretter en brukerkonto
 • Innsamling av tilbakemeldinger fra kunder
 • Støtte
 • Målrettet reklame

Hvis vi ønsker å bruke informasjonen din til noe annet formål, vil vi be deg om samtykke. Vi vil kun bruke informasjonen din etter å ha mottatt ditt samtykke og da kun til formålet du har gitt samtykke til, med mindre vi er lovpålagt å gjøre noe annet.

Vi vil beholde personlig informasjon hos oss i 24 måneder etter at brukerkontoene forblir inaktive, eller så lenge som er nødvendig for å kunne oppfylle formålene med innsamlingen slik det blir beskrevet i denne personvernerklæringen.

 1. Samtykke

Ved å oppgi personopplysninger til Alohins Webz, erklærer brukeren å akseptere Alohins Webz sin behandling av disse opplysningene fullstendig og uten forbehold. Brukeren gir herved frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til Alohins Webz om å bruke opplysninger som er samlet inn for de formålene som er angitt i punkt 5 ovenfor, samt at det blir inkludert i en Alohins Webz database.

Alohins Webz utfører behandling av brukerens opplysninger som er legitimert i: (a) bestilling av Alohins Webz sine tjenester, i samsvar med vilkårene som er tilgjengelige for brukeren i slutten av forespørselsskjema for tjenester (før bestillingen gjennomføres) og som brukeren, etter å ha lest den, kan godta ved å krysse av boksen som er inkludert for dette formålet, og (b) frivillig, informert og utvetydig samtykke fra brukeren, gjort etter å ha gjennomgått denne personvernerklæringen hvor Alohins Webz informerer om behandlingen som skal utføres med opplysningene dine, og hvis du godtar det, ved å krysse av boksen som er inkludert for dette formålet i forespørselsskjema for tjenester. Behandling av opplysninger som ikke dekkes av noen av de lovlige grunnlagene som er angitt ovenfor vil bli utført hvis Alohins Webz anser det nødvendig for å beskytte en legitim interesse, og bare hvis de ikke strider mot brukerens grunnleggende rettigheter og friheter.

 1. Utløp – Hvor lenge opplysningene lagres

Opplysningene vil bli slettet eller arkivert når de ikke lenger er strengt nødvendige eller relevante for de formålene som er beskrevet i punkt 5 ovenfor. Spesielt vil personopplysninger bli oppbevart så lenge forretningsforholdet er aktivt (og i den grad brukeren ikke tidligere har bedt om sletting) og i perioden der forpliktelser, ansvarsfraskrivelser og/eller ansvar kan oppstå under forretningsforholdet eller for de tjenestene som er levert. Alohins Webz informerer om at de beholder de essensielle opplysningene som identifiserer opprinnelsen til personopplysningene som er lagret i løpet av kundens forhold til Alohins Webz og/eller tilbakekall av samtykke i henhold til informasjonen i punkt 5 i denne personvernerklæringen og/eller den tid som kreves i henhold til gjeldende lov.

 1. Konfidensialitet / Oppdrag / Internasjonal overføring – Hvorvidt vi tilgjengeliggjør opplysninger for tredjeparter

Alohins Webz vil holde innsamlede personopplysninger konfidensielle og vil ikke bruke disse til formål som ikke er angitt i punkt 5 i denne policyen. Alohins Webz krever at ansatte og tredjeparter som leverer tjenester som har tilgang til innholdet i databasen for personopplysninger signerer avtaler for konfidensialitet og behandling av personopplysninger (eller inkluderer slike forpliktelser i serviceavtalene som signeres med slike leverandører, slik det er angitt i neste punkt). Personopplysninger som samles inn av Alohins Webz vil ikke bli solgt, byttet, overført og/eller kommunisert til noen tredjepart utenfor Alohins Webz uten brukerens samtykke, med unntak av lovpålagt plikt og/eller for å levere tjenestene til brukeren. Et unntak fra dette er visse ansatte og tjenesteleverandører som gjør det mulig for Alohins Webz å drifte nettstedet, oppfylle formålene som er angitt i punkt 5 og/eller levere tjenester til brukeren, som har antatt forpliktelsen til å opprettholde konfidensialiteten rundt de oppgitte opplysningene og forplikte seg til å overholde gjeldende regler om beskyttelse av personopplysninger ved starten av engasjementet. Avtalene med tjenesteleverandørene spesifiserer mål, omfang, innhold, varighet, art og formål med behandling av personopplysninger, typen personopplysninger, typen opplysningereiere og forpliktelsene og ansvarsforholdene til Alohins Webz og engasjerte tredjeparter.

Spesielt: Alohins Webz kan dele oppgitte personopplysninger med kontrollerende selskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper og/eller mellomledd som har tilknytning til Alohins Webz.

Alohins Webz kan dele visse personopplysninger som brukeren har oppgitt internt innen Alohins Webz, med spesifikke avdelinger, som administrasjon, markedsføring eller IT.

 • I visste tilfeller, overfører Alohins Webz personopplysninger basert på legitim interesse og de økonomiske og tekniske fordelene forbundet med bruk av spesialiserte leverandører. I denne sammenheng:
  • Facebook. Alohins Webz har integrerte Facebook-komponenter på nettstedet. Spesielt bruker Alohins Webz Facebooks annonseringsplattform. Selskapet bak Facebook sine tjenester er Meta, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Brukeren kan se personvernreglene og andre juridiske aspekter ved nevnte selskap på følgende lenke: https://www.facebook.com/privacy/policy/.
  • Google Analytics. Alohins Webz bruker Google Analytics for analyse av nettsteder. Denne integrasjonen innebærer at Google samler inn brukerens IP-adresse og bruksdata. Brukere kan sjekke personvernreglene og annen juridisk informasjon om Google Analytics ved å besøke følgende lenke: https://policies.google.com/privacy

Sosiale nettverk. Alohins Webz bruker også sosiale nettverk, slik som Facebook eller Instagram, og har integrert funksjoner til disse nettverkene i sine tjenester. Brukeren kan bare bruke disse sosiale nettverkene i den grad de er registrert og har tilgang til det aktuelle sosiale nettverket med sin egen bruker. Disse sosiale nettverkene har sine egne retningslinjer for personvern og sine egne vilkår og betingelser, noe Alohins Webz ikke har noen påvirkning på eller kontroll over.

Til slutt bør du være klar over at Alohins Webz kan (og at Alohins Webz forbeholder seg retten til) avsløre informasjonen din i følgende tilfeller:

 • Virksomhetsoverføring: Hvis vi eller våre datterselskaper er kjøpt opp, fusjonert eller investert i av et annet selskap, eller hvis noen av våre eiendeler overføres eller kan overføres til et annet selskap, enten som en del av en konkurs- eller insolvensbehandling eller på annen måte, kan overføre informasjonen vi har samlet om deg til det andre selskapet. Som en del av virksomhetsoverføringsprosessen kan vi avsløre visse opplysninger om deg til långivere, revisorer og eksterne rådgivere, inkludert advokater og konsulenter.
 • Overholdelse av loven: Vi kan avsløre din personlige informasjon for å overholde loven, en rettssak, en rettskjennelse eller annen rettslig prosess, for eksempel som svar på en rettskjennelse eller stevning.
 • Beskyttelse og tilrettelegging av rettigheter: Vi kan avsløre din personlige informasjon når vi mener det er hensiktsmessig å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak mot ulovlige aktiviteter, mistanke om svindel, situasjoner som kan utgjøre potensielle trusler mot sikkerheten til en person, eller brudd på våre vilkår og betingelser eller denne policyen. Denne avsløringen kan også omfatte bruk av din personlige informasjon som bevis i rettssaker der vi er involvert. I tillegg kan vi avsløre din personlige informasjon når det er nødvendig for å hjelpe deg med å utøve rettighetene dine i henhold til vilkårene og betingelsene til Alohins Webz og disse personvernreglene.
 • Årsaker knyttet til offentlig sikkerhet, nasjonalt forsvar eller folkehelse: I situasjoner der det er velbegrunnede grunner knyttet til sikkerheten til samfunnet, nasjonalt forsvar eller folkehelsen, kan personopplysningene dine bli avslørt.
 • Samlet, anonymisert eller avidentifisert informasjon: Vi kan avsløre samlet, anonymisert eller avidentifisert informasjon om deg for ethvert formål som er tillatt i henhold til gjeldende lov.
 • Samtykke: Vi kan avsløre din personlige informasjon med ditt samtykke.
 1. Sikkerhet – Hvordan vi sikrer opplysningene

Alohins Webz erklærer sin hensikt om å innføre de tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å garantere sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten til opplysningene i samsvar med bestemmelsene i RGPD for å unngå forfalskning, tap, konsultasjon eller uautorisert behandling.

Alohins Webz garanterer ikke absolutt personvern ved bruk av nettstedet, da det ikke kan utelukkes at uautoriserte tredjeparter har kunnskap om dette. Brukeren erkjenner at de eksisterende tekniske sikkerhetstiltakene ikke er uovervinnelige, og at det selv etter alle rimelige sikkerhetstiltak er mulig å oppleve manipulering, destruksjon og / eller tap av informasjon. Hvis det oppdages et sikkerhetsbrudd og dette innebærer en betydelig risiko for eier av opplysningene, vil en slik hendelse bli meldt uten opphold til den aktuelle kontrollmyndighet, sammen med korrigerende og feilrettende tiltak som er implementert og / eller skal implementeres.

Alohins Webz er ikke ansvarlig for tap eller sletting av opplysninger fra brukere. På samme måte tar ikke Alohins Webz ansvar for eventuelle skader som skyldes datavirus.

Til slutt må brukeren også gjøre tiltak for å beskytte sin informasjon. Alohins Webz insister på at du tar alle forholdsregler for å beskytte dine personlige opplysninger mens du er på internett. Du anbefales som et minimum å endre passordet ditt periodisk, ved å bruke en kombinasjon av bokstaver og tall, og forsikre deg om at du bruker en sikker nettleser.

 1. Rettighetene til eier av opplysninger og prosedyrer for å svare på rettighetsutøvelse

Brukeren som eier opplysningene kan når som helst benytte seg av sine rettigheter for tilgang, retting, sletting, motsigelse, begrensning av behandling, portabilitet, konfidensialitet og sletting med hensyn til sine personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i artikkel 15 og følgende i RGPD, der det er hensiktsmessig. Brukeren selv kan benytte seg av sine rettigheter via e-post adressert til olegdcpv@gmail.com, eller ved hjelp av noen av de metodene som er angitt i de relevante regelverk nevnt ovenfor. Alohins Webz kan be om opplysninger som kreves for å bekrefte identiteten til eieren av opplysningene.

Visse opplysninger vil ikke bli slettet når det kan forårsake skade på legitime rettigheter eller interesser til tredjeparter, eller når det er et lovbestemt plikt å ivareta opplysninger.

Hvis du befinner deg i Storbritannia eller EØS, og underlagt nasjonale eller lokale lovunntak, har du visse databeskyttelsesrettigheter under visse omstendigheter. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene.

Trekk tilbake samtykket sitt når som helst. Brukere har rett til å trekke tilbake samtykket der de tidligere har gitt sitt samtykke til behandlingen av personopplysningene deres. – Gjenstand mot behandling av dataene deres. Brukere har rett til å protestere mot behandlingen av dataene deres hvis behandlingen utføres på et annet juridisk grunnlag enn samtykke. – Få tilgang til dataene sine. Brukere har rett til å finne ut om data behandles av eieren, få avsløring angående visse aspekter ved behandlingen og få en kopi av dataene som behandles. – Bekreft og søk korrigering. Brukere har rett til å bekrefte nøyaktigheten til dataene sine og be om at de oppdateres eller korrigeres. – Begrens behandlingen av dataene deres. Brukere har rett til å begrense behandlingen av dataene deres. I dette tilfellet vil ikke eieren behandle opplysningene sine til andre formål enn å lagre dem. – Få sine personlige data slettet eller på annen måte fjernet. Brukere har rett til å få slettet dataene sine fra eieren. – Motta dataene sine og få dem overført til en annen kontroller. Brukere har rett til å motta dataene sine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å få dem overført til en annen kontroller uten noen hindring . – Legg inn en klage. Brukere har rett til å fremme et krav til sin kompetente databeskyttelsesmyndighet.

 1. Opplæring

Alohins Webz sitt personale som har oppgaver som innebærer behandling av personopplysninger blir lært opp for å sikre bedre personvernbeskyttelse og ivareta rettighetene til eiere av opplysninger.

 1. Lenker til tredjeparter – Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, med eller uten reklameinnhold, hvis personvernerklæringer ikke er tilknyttet Alohins Webz. De lenkede nettstedene er ikke tilknyttet Alohins Webz og deres eksistens innebærer ikke at det er noen antydning, invitasjon eller anbefaling å besøke destinasjonsstedene eller noen form for lenke eller forbindelse mellom Alohins Webz og slike steder. Alohins Webz er ikke ansvarlig for innholdet, bruken og aktivitetene til disse lenkede nettstedene, eller for skader, enten nåværende eller fremtidige, materielle, etiske eller moralske, direkte eller indirekte, som brukere har lidd av informasjonen som finnes på slike steder eller av forhold som brukere kan etablere med tredjeparter hvis tjenester er publisert på nettstedet. Utover det ovennevnte, vil enhver tilbakemelding om disse lenkede nettstedene være nyttig for Alohins Webz for å forbedre tjenestene og/eller sikre integriteten til nettstedet. Alohins Webz forplikter seg til å gjøre alt som er mulig for å forhindre eksistensen av lenker til nettsteder med ulovlig innhold på sitt nettsted.

 1. Barns personvern

Hos Alohins Webz anerkjenner vi viktigheten av å beskytte barns personvern. Vår forpliktelse til å beskytte personopplysningene til mindreårige er urokkelig. Vi kan samle inn og behandle personopplysninger fra barn under 13 år, men kun i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert innhenting av samtykke fra foreldre eller foresatte etter behov.

Hvis du er en forelder eller verge og du mener at vi har samlet inn personlig informasjon fra barnet ditt uten passende samtykke, vennligst kontakt oss umiddelbart, så vil vi iverksette tiltak for å løse situasjonen.

For innbyggere i California: Vi selger ikke personopplysninger til California-forbrukere som er 16 år eller yngre, med mindre vi har fått forhåndsgodkjenning fra foreldre. Hvis barnet ditt er under 13 år, insisterer vi på å motta samtykke fra foreldre eller foresatte for innsamling og behandling av personopplysningene deres. Hvis barnet ditt faller innenfor aldersgruppen 13 til 16 år, kan de melde seg på for å tillate salg av deres personlige opplysninger. Våre nettsider og tjenester designet for barn vil inkludere aldersbekreftelse og sikre at de nødvendige samtykkene innhentes.

For innbyggere i EU: Vi samler ikke inn eller behandler personopplysninger om individer i EU under 16 år uten uttrykkelig samtykke fra en forelder eller verge. Våre nettsteder og tjenester rettet mot barn vil inkludere aldersbekreftelse og krever passende samtykke.

 1. Informasjonskapsler – Vår bruk av informasjonskapsler

Når brukeren går inn på nettstedet, kan Alohins Webz lagre noe informasjon på enheten deres i form av en «informasjonskapsel» eller lignende fil. Nettstedet kan bruke informasjonskapsler for å (a) spore annonsering, (b) samle opplysninger om nettstedstrafikk, og (c) forbedre brukeropplevelsen når man bruker nettstedet.

Brukeren bør vite at det ikke er nødvendig for brukeren å tillate bruk av informasjonskapsler sendt av nettstedet for å navigere nettstedet. Dette kan kun være nødvendig i forbindelse med visse tjenester. Brukeren kan slette informasjonskapsler fra harddisken på enheten sin og/eller forhindre tilgang til enheten enten via nettleseren eller ved å velge det aktuelle alternativet når det blir forespurt om muligheten for å bruke informasjonskapsler til disse formålene og i samsvar med cookieerklæringen til Alohins Webz.

Informasjonskapsler er informasjonsfiler som en webside eller leverandører av visse tjenester på nettstedet overfører til harddisken til brukerens enhet gjennom nettleseren. Informasjonskapsler kan ikke selv personlig identifisere brukeren (selv om de kan inneholde brukerens IP-adresse) men de kan gjenkjenne brukerens nettleser og samle og lagre visse opplysninger (brukerens operativsystem, domenenavn på nettstedet som lenket til nåværende nettsted, osv.). Alohins Webz forbeholder seg retten til å benytte seg av tjenester fra tredjeparter for å analysere og forstå brukerne av nettstedet, som ikke kan bruke den innsamlede informasjonen til andre formål enn å forbedre Alohins Webz sine tjenester.

 1. Godkjenning

Bruk av nettstedet innebærer kunnskap og full aksept av Alohins Webz sine personvernregler og, hvis aktuelt, Alohins Webz sine betingelser og bruksvilkår. På samme måte godtar brukeren Alohins Webz sine personvernregler, betingelser og bruksvilkår ved å fullføre tjenesteforespørsler.

 1. Endringer – Oppdatert versjon

Dette er den nåværende versjonen av Alohins Webz personvernerklæring, oppdatert .

Alohins Webz kan til enhver tid og uten forvarsel endre denne personvernerklæringen. Slike endringer vil tre i kraft fra deres publisering på nettstedet eller når de på en eller annen måte blir varslet til brukere, hva enn som oppstår først. Brukeren må holde seg oppdatert på vilkårene som er inkludert her ved å regelmessig sjekke dette. POWERED BY

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
De siste nyhetene sendt til din innboks en gang i måneden.